Latar Belakang

PERNIAGAAN MEWARNI telah ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada 20 Mei 2009 bagi menjalankan aktiviti pemasaran seperti membekalkan cenderamata dan hadiah, alat tulis, pakaian seragam dan kelengkapan, barang-barang berjahit, peralatan pejabat serta bahan bacaan.

Demi menyahut seruan kerajaan untuk menjadi sebuah Negara maju dan memperbanyakkan unit-unit perniagaan, Syarikat ini telah mempelbagai aktivitinya dengan menceburi bidang pembuatan hamper raya untuk setiap perayaan di Malaysia.

Adalah menjadi aspirasi Syarikat bagi memperbesarkan lagi perniagaan dengan menceburi dalam bidang-bidang utama untuk meningkatkan ekonomi perniagaan dan membantu menjana pertumbuhan ekonomi Negara.

No comments:

Post a Comment